Sjögestad Motell

Första delen av Sjögestad motell byggdes år 1954 av Herr Lind och är ett av Sveriges första motell. Det byggdes invid dåvarande riksettan, som var en viktig färdväg under bilismens tidigare skede. I anslutning till motellet  fanns en bensinstation. Då var övernattningsrummen förlagda till huvudbyggnaden och verksamheten hade dygnet runt öppet.
Motellet har tillbyggs ett par gånger. I början av 1960-talet byggdes den långa längan av rum strax nordväst om motellets huvudbyggnad. Rummen har egna ingångar och parkeringsplats utanför dörren. Restaurangen tillkom år 1965, som en vinkelbyggnad på den äldre motellbyggnaden. Motellet har en väl bevarad karaktär, både exteriört och interiört, dock är bensinstationen nedlagd.
Citat från boken ”K-Märkt på väg” av Staffan Bengtsson och Göran Willis.
– Sjögestad Motell, säger också att dom är landets äldsta – byggt 1954-55.
I matsalen finns reminiscenser från 60-talet, där målningarna på temat väg och resa pryder ena väggen. Baren är galonklädd och det går fortfarande att köra bilen ända fram till sovrummet. Kul arkitektur på den vinklade rumslängan. Lugnt läge idag, 500 meter från E4:an. Slut citat.
Motellet drivs idag av Fam. Halldan & Hemmingsson. Tidigare ägare var syskonen Gun Thörnström och Per-Olov Gustavsson som i sin tur tog över verksamheten av sin far Gustav Gustavsson, som köpte stället år 1959 av Lind.

Galgbacken

Den s k Galgbacken i områdets södra del användes under lång tid som avrättningsplats, vilket ytterligare understryker områdets karaktär av mötesplats.
Galgbacken var utmätt på kartan över laga skifte i Sålla by. År 1833. I skiftesprotokollet kan man läsa att Sållas ägare tillåter att området även fortsättningsvis ska ”få begagnas ewerderligen till avrättsplats för Walkebo härad”.
Från 1756 berättas t.ex. att hustrun till Jönsson i Murgården i Västerlösa halshöggs och brändes, samtidigt som drängen i gården avrättades och steglades. De båda brottslingarna hade förgiftat husbonden.